Spotkanie psychologa z rodzicami GOPS W czwartkowe popołudnie w GOKSiT w Sokolnikach rodzice pod przewodnictwem psycholog z Centrum Edukacji i Terapii Psyche pani Moniki Gonera trenowali umiejętności wychowawcze.

Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców , naukę radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i modyfikacje tych zachowań. Trening dotyczył podniesienia wiedzy na temat charakterystyki rozwoju i trudności rozwojowych dziecka w różnych okresach życia. Trening podwyższył wiedzę uczestniczek na temat kształtowania się przywiązania i zaburzeń więzi oraz wpływu środowiska rodzinnego na rozwój dziecka . Na zajęciach zwrócono uwagę na stereotypowe myślenie dotyczące roli matki i ojca w procesie wychowawczym.

W spotkaniu wziął udział kierownik GOPS w Sokolnikach Ewa Szandała, asystent rodziny Emilia Rebelka oraz pracownik socjalny Marzena Świerczewska – Podedworna. Pracownicy GOPS zapewnili dzieciom strefę gier oraz robienie popcornu , które okazało się dużą frajdą. Rodzice bardzo chętnie brali udział w dyskusji i wyrazili chęć następnego spotkania. Pani psycholog bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań, które jeśli chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji rodziców wychowujących dzieci to będziemy bardzo zadowoleni.