lgd logo "Między Prosną a Wartą” – LGD informuje, że w okresie od 02.09.2019 r. do 27.09.2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

 Nabór nr 2/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR* – zachowanie dziedzictwa lokalnego.)

Nabór nr 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł

(Zgodnie z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR* – podejmowanie działalności gospodarczej.)

Więcej informacji na stronie www: http://lgd-wieruszow.pl/lgd/index2.php?pokaz=strona/admin/pokaz_strona2&id=121&im=190&kol3=kol3