Spotkanie założycielskie Klubu Historycznego w Sokolnikach 13 sierpnia o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się zebranie założycielskie Klubu Historycznego.

W zebraniu udział wzięli m.in.:
- Jan Juszczak – Honorowy Obywatel Gminy Sokolniki,
- radni gminy Sokolniki – Bartosz Górka, Zbigniew Kowalczyk,
- Anna Chojnacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach,
- Magdalena Jaroch – dziennikarz Radia Ziemi Wieluńskiej,
- mieszkańcy naszej gminy oraz pasjonaci historii.
Na spotkaniu gościliśmy również dr Ksawerego Jasiaka - pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, który zaoferował swoją pomoc w działaniach podejmowanych przez nowo powstały klub.
Obecni na spotkaniu podpisali akt założycielski Klubu Historycznego w Sokolnikach oraz wyznaczyli sobie zadania. Część z nich jest kontynuacją zadań, które realizowane były przez GOKSiT w Sokolnikach przy współpracy gminy oraz mieszkańców.
Wierzymy, że dzięki działalności klubu będziemy popularyzować wiedzę o dziejach naszej gminy i losach jej mieszkańców na przełomie wieków.
Serdecznie dziękuję za udział w zebraniu założycielskim i zachęcam zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Klubu Historycznego w Sokolnikach – w sposób szczególny zachęcam młodzież. O kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informowali.

Zofia Siwik – Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach