Herb Gminy Sokolniki W ostatnich latach coraz częściej występują gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które wyrządzają coraz większe straty w różnego rodzaju majątku jaki posiadamy. eko region

Mając na uwadze Nasze bezpieczeństwo oraz ograniczenie do niezbędnego minimum strat w majątku zwracamy się do Państwa wspólnie z firmą „EKO-REGION” sp. z o. o. o zapoznanie się z pismem znak L.dz.936/2019 Pani Joanny Wlaźlak Dyrektor Eksploatacji przedstawione w załączeniu.
Mamy nadzieję, że zastosowanie się do wskazówek zawartych w przedstawionym piśmie pozwoli Państwu na uniknięcie przykrych zdarzeń związanych z kaprysami aury w związku z urządzeniami stosowanymi do odbioru odpadów komunalnych.

 /-/ Kierownik Referatu     
Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska  
Ryszard Grüner     


Pismo.pdf