informator seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z tutejszym Urzędem Gminy w odpowiedzi na potrzeby osób starszych stworzył Informator Seniora.

Poniżej w załączniku Seniorzy z gminy Sokolniki znajdą skrótowy przegląd informacji i wiadomości niezbędnych dla osób starszych. Informacje podzielono na kategorie odnoszące się do form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, form pomocy w zakresie zdrowia oraz oferty kulturalno-edukacyjnej. Informator został wręczony naszym Seniorom w dniu 9 października 2019 r podczas tegorocznego Balu Seniora przez kierownika miejscowego GOPS Ewę Szandała.
Informator Seniora będzie cały czas dostępny w wersji elektronicznej na stronie : http://gops.sokolniki.pl/ oraz wersji papierowej w GOPS w Sokolnikach. Zapraszamy

Informator Seniora.pdf