GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z planowanym uruchomieniem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019 - 2020 zaprasza na spotkanie w dniu 18 października 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, podczas którego zostaną Państwu przedstawione główne informacje dotyczące Programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa a jego głównym celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Serdecznie zapraszamy.