Uchwała Nr XV/82/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XV/82/19