Uchwała Nr XV/83/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

 Uchwała Nr XV/83/19