Herb Gminy Sokolniki Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i poz. 1093), dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach:
31 października 2019 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Zespół Szkół w Walichnowach:
31 października 2019 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie:
31 października 2019 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Zespół Szkół w Pichlicach:
31 października 2019 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach:
31 października 2019 r.
21,22,23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

W w/w dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych jak również poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Herb Gminy Sokolniki Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach jest Wójt Gminy Sokolniki z siedzibą w Sokolnikach, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

 Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Sokolnikach Państwa danych osobowych znajdują się na stronie: BIP Urzędu Gminy. Zakładka: Urząd\Ogłoszenia\Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znajdą Państwo informator przybliżający zagadnienia związane z RODO.