Poradnik prawny Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zapraszają do lektury.

Jakie działania może podjąć osoba doświadczająca przemocy? Co może być dowodem w sprawie o znęcanie się? W jaki sposób rozpoczyna się ściganie osoby stosującej przemoc w rodzinie? Na te i wiele innych odpowiedzi znaleźć można w najnowszym Poradniku prawnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z GOPS w Sokolnikach.

Poradnik prawny.pdf