Herb Gminy Sokolniki W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym kolejne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 08 9256 0004 4200 0114 2000 0110. Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.