aa logo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zorganizowała spotkanie z przedstawicielami wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz Al Anon w dniu 24 października 2019 roku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z ościennych gmin oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przedstawiciele wspólnoty AA opowiedzieli o działaniu wspólnoty oraz podzielili się z uczestnikami spotkania własnymi doświadczeniami. Bardzo szczerze opowiedzieli o swojej walce z uzależnieniem jaką stoczyli w drodze do trzeźwienia. Osoba reprezentująca wspólnotę Al Anon opowiedziała o syndromie Dorosłego Dziecka Alkoholika oraz o problemach z jakimi boryka się w dorosłym życiu mając na sobie piętno osoby współuzależnionej.
Dzięki spotkaniu zaproszeni goście mieli możliwość poznania zagadnień dotyczących choroby alkoholowej, a także zakupienia literatury fachowej.