I etap projektu - „Anna Walentynowicz – słowami Gminy Sokolniki” W dniu wczorajszym od spotkania w Szkole Podstawowej w Pichlicach oraz w Starym Ochędzynie rozpoczęliśmy realizację projektu „Anna Walentynowicz – słowami Gminy Sokolniki”.

 

W dniu wczorajszym od spotkania w Szkole Podstawowej w Pichlicach oraz w Starym Ochędzynie rozpoczęliśmy realizację projektu „Anna Walentynowicz – słowami Gminy Sokolniki”.
Młodzież wyszukała informacje na temat Anny Walentynowicz, przygotowała opis postaci, a następnie fragmenty opisów zostały nagrane na dyktafon.
Zapoznała się z ustrojem komunistycznym po 1945 r., ideą Solidarności i konsekwencjami wprowadzenia stanu wojennego (protesty, podwyżki cen artykułów spożywczych, kartki żywnościowe, pacyfikacja strajkujących zakładów pracy), rolą Kościoła i Jana Pawła II w tworzeniu i rozwijaniu Solidarności oraz Europy Zachodniej, USA oraz z pierwszymi wolnymi wyborami (4 VI w 1989 r.).
Lekcjom towarzyszyła wystawa składająca się z oryginalnych artefaktów związanych z Solidarnością, w tym: pierwsze wydanie tygodnika „Solidarność” z 3 IV 1981 r, ulotki, kartki żywnościowe, umundurowanie i wyposażeniem MO, ORMO, LWP.
Projekt realizowany przez GOKSiT w Sokolnikach, współfinansowany z darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku”.