phoca thumb m podsumowanie 4 Rok 2019 przyniósł kolejne dobre wyniki sportowe naszych sportowców. Startowali w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych – łącznie w 10 imprezach.

Wyniki zawodników są obiecujące, medale i czołowe miejsca w zawodach zdobywali:
Klaudia Mikołajczyk, Sandra Strózik, Marcel Małecki, Jacek Ertel, Marika Jarczak, Ania Herbeć, Majka Piekielna, Julia Kukawska, Ewelina Herbeć, , Julia Krasoń. Szczególnie miło, że zawodnicy ci są bardzo dobrymi uczniami w swoich szkołach.
Za nami rok wypełniony pracą, żmudnym treningiem, często niewygodami i mniejszymi lub większymi stresami. Był to jednak czas dobrze spożytkowany, dał wymierne rezultaty sportowe i wychowawcze, wzbogacił dorobek kulturalny naszego regionu, powiatu, gminy, dał radość sportowych emocji dzieciom i młodzieży, a rodzicom i wychowawcom przyniósł dumę z uczniów, wychowanków i dzieci, pokazał wartość i potencjał społeczności naszych wsi.
We wszystkich naszych działaniach i podejmowanych inicjatywach mieliśmy świadomość, że nie jesteśmy sami, że zawsze możemy liczyć na wsparcie, zrozumienie i pomoc. I to otrzymywaliśmy. Lecz najważniejsze było zawsze dobre słowo. Pozwalamy sobie zatem podziękować:
• Starostwu Powiatowemu w osobach Starosty Andrzeja Szymanka, kierownika Wydziału Mirosława Urbasia oraz pracownikom Wydziału Promocji i Spraw Społecznych;
• Władzom samorządowym Gminy Sokolniki, Radzie Gminy, a zwłaszcza Wójtowi Panu Sylwestrowi Skrzypkowi oraz Panu Rafałowi Prukopowi i Panu Rafałowi Barszczewskiemu;
• Dyrektorowi Szkoły w Ochędzynie Pani Oldze Suchy i gronu nauczycielskiemu;
* Pani Beacie Garczarek , jej podopiecznym i działaczom z UKS „Grom” w Sokolnikach za miłą współpracę oraz sportową rywalizację i nieocenioną pomoc we wszystkich naszych przedsięwzięciach,
* Państwu Agacie i Jarkowi Krzyżostankom za treningi i ogniska „pod dębem”.

Na koniec pragniemy z całego serca podziękować naszemu Koledze Damianowi Cegiełce, którego pomoc treningowa, organizacyjna, kartograficzna i wychowawcza była najwyższej marki.
Dziękujemy młodzieży starszej i młodszej, bez której trudno byłoby przeprowadzić wiele imprez i treningów;

Wszyscy Państwo możecie mieć satysfakcję, że w naszych sportowych sukcesach jest każdego z Was udział, za co Zarząd Klubu składa serdeczne sportowe podziękowanie.