GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż w dalszym ciągu można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Wstępny termin dostawy żywności to styczeń 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Sokolnikach tel. 62 78 461 90

Wniosek w załączniku

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową