Herb Gminy Sokolniki Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy na nowy numer konta bankowego
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

08 9256 0004 4200 0114 2000 0110