GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców naszej gminy informuje:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek – zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych – z których można korzystać w ok. 24 tys. lokalizacji w całej Polsce. Komu przysługuje i co zrobić, by otrzymać Kartę? Przedstawiamy przewodnik krok po kroku.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek można złożyć przez portal [email protected] lub drogą tradycyjną w GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3 .
Jeśli składasz wniosek przez [email protected]ę:
• Wejdź do modułu eWnioski na [email protected] — portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online
• Wypełnij wniosek — przejrzysty kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione
• Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je w wiadomości sms
Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:
• numery Kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR
• linki do sklepów Google Play i App Store, by pobrać aplikację
• Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają w wiadomościach sms na podane we wniosku numery telefonów

Składasz wniosek w GOPS ?
• Wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty
• Złóż wniosek w wersji papierowej
• Odbierz Kartę Dużej Rodziny
Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).
Jakich dokumentów potrzebujesz?
• Ojciec i matka – wystarczą dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL) oraz oświadczenie, że rodzice nie są pozbawieni władz rodzicielskiej (ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej). Można je napisać samodzielnie lub wypełnić odpowiedni formularz.
• macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – dokument tożsamości oraz akt małżeństwa
• dzieci poniżej 18 lat – akt urodzenia lub dokument tożsamości
• dzieci powyżej 18 lat – dokument tożsamości oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach (można napisać je samodzielnie lub wypełnić odpowiedni formularz).
• dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat – dokument tożsamości
• dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – ostanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
• osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
• cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wcześniej wymienionych dokumentów, konieczny jest dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce/zezwolenie na pobyt w kraju.
Co ważne, jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę — nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail — podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.
Ile to kosztuje?
Usługa jest bezpłatna, jeśli wnioskujesz o Kartę po raz pierwszy. Duplikat Karty kosztuje 9,56 zł. Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową lub odwrotnie): zapłacisz 9,21 zł
Gdzie sprawdzę dostępne zniżki?
Szczegółowy wykaz wszystkich partnerów KDR można znaleźć pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr oraz w aplikacji mobilnej.
Komu przysługuje KDR?
Każdemu członkowi rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojcu i matce, macosze lub ojczymowi (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieciom. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymywać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są dzisiaj.
Na jak długo przyznawana jest Karta?
• rodzice — na całe życie
• dzieci — do ukończenia 18 lat
• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat
• dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu bezpośrednio lub tel. w GOPS w Sokolnikach .