Herb Gminy Sokolniki Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że w dniach 16-20 marca 2020 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji położonych na terenie Gminy Sokolniki. Odpady zbierane będą według następującego harmonogramu.

Harmonogram zbierania odpadów