phoca thumb m walne ochedzyn 5 W sobotę 1 lutego br. odbyło się kolejne walne zgromadzenie sprawozdawcze, tym razem jednostki OSP Ochędzyn.

Zarząd dokonał charakterystyki działalności jednostki za 2019 rok. Wymieniono zadania jakimi zajmowali się ochotnicy. Wskazano na zaangażowanie jednostki w działalność społeczną na terenie miejscowości oraz uczestnictwo w uroczystościach. Wymieniono także sprzęt jaki pozyskała jednostka. Przedłożone sprawozdanie finansowe wskazuje na zaangażowanie druhów w pozyskiwanie środków, ale również na bezinteresowną pomoc przekazywaną potrzebującym. Na spotkaniu odbyła się dyskusja na temat sportowej działalności jednostek i ewentualnej rywalizacji w zawodach. Podnoszono również konieczność organizowania spotkań połączonych z instruktażem udzielania pierwszej pomocy i zaznajamiania z nowoczesnym sprzętem ratowniczym. Na kolejny rok zaplanowano poprawę warunków lokalowych dla druhów, prace remontowe w strażnicy i pozyskiwanie środków na zakup sztandaru. Po wysłuchaniu sprawozdań jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. Zebranie zakończono podziękowaniami za dobrą współpracę.