phoca thumb m babcia i dziadek 20 5 W dniu 31 stycznia 2020 r. odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez Samorządowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Sokolnikach.

Uroczystość odbyła się w sali GOKSiT w Sokolnikach. Przedszkolaki przygotowały różnorodny program artystyczny, prezentując swoje umiejętności artystyczne. Każda z grup dla swoich Dziadków zaprezentowała wiersze, piosenki, skecze i tańce.
Po części artystycznej odbyła się wspólna zabawa Dziadków ze swoimi wnukami. Gości bawił DJ Benny. Uroczystość została przygotowana przy ogromnej pomocy Rady Rodziców Przedszkola, za co Grono Pedagogiczne bardzo dziękuję. Wydarzenie realizowane było w ramach kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w Gminie Sokolniki na 2020 rok.
Nauczyciele, Rodzice i dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sokolnikach dziękują bardzo za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Sokolniki Sylwestrowi Skrzypkowi oraz Dyrektor GOKSiT Zofii Siwik za udostępnienie sali.