phoca thumb m warsztaty20 5 Podczas prowadzonych w każdy piątek w świetlicy gminnej warsztatów czytelniczo-plastycznych, najmłodsi dzielnie walczą z nożyczkami, klejami, farbami i innymi materiałami potrzebnymi do powstania tych własnoręcznie robionych dzieł.

 Większość z nich nie ma szansy znaleźć się na wystawie, bo wszystkie koniecznie muszą być zabrane do domu i pokazane rodzicom.
Podczas tych na pozór prostych zajęć dzieciaki ćwiczą nie tylko małą motorykę, ale również m.in. rozwijają swoją ciekawość i wyobraźnię, wrażliwość wzrokową, dotykową i słuchową, kształtują umiejętność pracy w grupie oraz samodzielność i wytrwałość, które są niezbędne do prawidłowego, ogólnego rozwoju. Jest to niezwykle ważne, bo przecież właśnie w dzieciństwie rozwijamy w sobie twórcze zdolności.
Ze względu na zainteresowanie i coraz większe zróżnicowanie wiekowe dzieci biorących udział w tych zajęciach rozważamy utworzenia dwóch grup, o czym oczywiście Państwa poinformujemy. Jednocześnie przypominamy, że codziennie w świetlicy odbywają się zajęcia dla dzieci szkolnych, podczas których odrabiamy lekcje, ćwiczymy czytanie i wykonujemy proste prace manualne. Wszystkie zajęcia są otwarte i bezpłatne.
Materiały plastyczne zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach.
BPGS