phoca thumb m osp walichnowy 5 Kolejna sobota 8 lutego br. upłynęła w trybie walnych zgromadzeń sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Sokolniki. Spotkanie druhów odbyło się w Walichnowach.

Powagi zgromadzaniu dodał poczet sztandarowy wprowadzony przed rozpoczęciem obrad. Zarząd przedstawił obszerne sprawozdania z działalności jednostki za 2019 rok obejmujące stan organizacyjny jednostki, informację o liczbie posiedzeń, zaangażowaniu druhów, wykonane prace w jednostce. Szczegółowo omówiono zakupy sprzętu dla jednostki, przytaczając kwoty i źródła pozyskania. Przybliżono udział w akcjach ratowniczych, a było ich w sumie aż 50. Druhowie wyeksponowali pozyskane wyposażenie oraz złożyli podziękowania osobom zaangażowanym. Czytelnie przedstawiono także sprawozdanie finansowe wskazujące doskonałą operatywność OSP Walichnowy. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami, a po jej zakończeniu druhowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Jednostka chce kontynuować prace w obiekcie OSP i w tym zakresie przedstawiła oczekiwania wsparcia finansowego od samorządu. Miłym akcentem było wyróżnienie dotychczasowego konserwatora sprzętu Andrzeja Pieprzyka.

Zaproszeni na uroczystość nie szczędzili pochwał Prezesowi i jednostce.