GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że został pozytywnie zakwalifikowany do programu „Zobacz Lepszą Przyszłość 2020”.

„Zobacz Lepszą Przyszłość” to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży. Celem programu jest wyposażenie w bezpłatne okulary dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Podopieczni, u których wykryte zostanie podejrzenie wady wzroku, będą mogli wybrać oprawę okularową, która po dostarczeniu danych z recepty posłuży do wykonania okularów.

GOPS w Sokolnikach zaprasza Rodziców- Opiekunów dzieci chętnych sprawdzić wzrok do zgłaszania się w terminie do 18 lutego 2020 r.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Parkowa 6/3 w Sokolnikach w celu wypełnienia zgody na udział w programie.

Więcej informacji pod nr tel ( 62) 78 46 190

Logo programu „Zobacz Lepszą Przyszłość 2020”