phoca thumb m walne tyble 6 Kolejne walne zgromadzenie sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Sokolniki odbyło się w Tyblach. Zebranie rozpoczęto od uroczystego wprowadzenia sztandaru.

Podsumowania działalności za miniony rok dokonał Prezes jednostki OSP w Tyblach. Następnie przybliżono sprawozdania finansowe. Komisja rewizyjna podsumowała działalność jednostki, wnioskując o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Druhowie jednogłośnie poparli wniosek komisji. Jednostka OSP Tyble w minionym roku nie uczestniczyła w akcjach ratowniczych, ponieważ strażacy skupili się na remoncie pomieszczeń przy strażnicy. Ich dokonania wywarły duże wrażanie na oglądających. Zaproszeni goście ciepło wypowiadali się o działalności Zarządu i całej jednostki. Doceniono duży wkład pracy, życząc podobnego zapału w bieżącym roku. Zebranie zakończono podziękowaniami za dobrą współpracę.