jubileusz Państwo Stefania i Kazimierz Matczakowie obchodzili 15 lutego 2020 roku 73 rocznicę ślubu. Małżonkowie mieszkają w Walichnowach. Pani Stefania i Pan Kazimierz w tym roku skończą 94 lata.

 Jubilatów odwiedziła i złożyła gratulacje w imieniu władz Gminy Sokolniki, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sokolnikach Aurelia Olek.

Z okazji tak zacnego jubileuszu ślubu Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

73 jubileusz