phoca thumb m zdalna3 Laptopy zakupione w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego z Funduszy Europejskich zostały przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.

W dalszej kolejności sprzęt zostanie przekazany uczniom, dla których stanowił będzie wsparcie w kształceniu na odległość.

Wnioskowane laptopy trafiły do następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach, Szkoły Podstawowej w Pichlicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach. Liczba rozdysponowanych laptopów to 24 sztuki, które po przeanalizowaniu zapotrzebowania trafiły do w/w placówek.