Herb Gminy Sokolniki Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w naszym regionie, a także informacje ze strony rodziców o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych wspólnie z Dyrektorami Szkół podjęta została decyzja o dalszym czasowym zawieszeniu zajęć w przedszkolach oraz czasowym zawieszeniu zajęć
w klasach I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.

 Powyższa decyzja podyktowana jest również brakiem możliwości dostosowania funkcjonowania przedszkoli i szkół do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w takim stopniu, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom jak i pracownikom przedszkoli i szkół.