koronawirus Na wniosek Starosty Wieruszowskiego, Wojewoda Łódzki podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 29 maja 2020 r.dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19.Badanie nieodpłatne.

 Punkt będzie prowadzony w Wieruszowie przy PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie (wjazd od ulicy Wieluńskiej – jak na załączonej mapie) każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00 do odwołania.
Obsługę punktu zapewnia 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.
Wymazy będą pobierane w szczególności od osób:
- przebywających na kwarantannie,
- podejrzewających styczność z osobą dodatnią w kierunku COVID-19,
- mających objawy chorobowe po konsultacji lekarskiej.

Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.

Zgłoszenia przyjmowane będą od piątku 29 maja pod nr tel. 603 749 263 oraz 790 780 879 każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00, z terminem badaniu w dniu następnym, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne. Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić i myć zębów.
Przyjeżdżając na wymaz należy:
- Przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas
- Mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos
- Mieć założone rękawiczki jednorazowe
- Posiadać przy sobie dokument tożsamości
- Kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt
- Po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik
Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu
Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Stefan Pietras - wicestarosta pod nr tel. 790782643.


Starosta Wieruszowski
/-/ Andrzej Szymanek

mapa wirus