spis rolny

 

Wójt Gminy Sokolniki – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Sokolniki w 2020 r. Informujemy, że nabór kandydatów na rachmistrzów odbywać będzie się w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Zgłoszenie kandydata i oświadczenie dot. pkt. 1-4

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

sokolniki spis