GOPS logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od 1.07.2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków wyłącznie drogą internetową w zakresie :
1) świadczeń rodzinnych,
2) funduszu alimentacyjnego
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego
4) świadczenia „Dobry start”.

 Wnioski można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, do których w okresie nadal trwającego stanu epidemii ZACHĘCAMY!!!

Jednocześnie informujemy, że od 1.08.2020r. będzie można składać wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej), aktualne druki niezbędne do ubiegania się o świadczenia można pobrać ze strony internetowej GOPS w Sokolnikach www.gops.sokolniki.pl z zakładki wzory wniosków dla rodzin 2020/2021 lub strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sytuacji przesłania wniosków papierowych za pośrednictwem Poczty Polskiej przed dniem 1.08.2020r. tut. Organ, zgodnie z przepisami prawa będzie zmuszony wydać postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i wnioskodawca ponownie będzie musiał składać wniosek.
W przypadku świadczenia wychowawczego ( 500+) obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021r.
Wnioski na okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane:
- od 1 lutego 2021- wnioski składane drogą elektroniczną
- od 1 kwietnia 2021 – nioski składane drogą tradycyjną- papierowo.
W 2020 r., nie składa się wniosków na świadczenia 500+ dla dzieci, które mają już ustalone prawo do 31 maja 2021r.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z GOPS w Sokolnikach tel. ( 62 ) 78 46 190.