Miejscowości: Sokolniki, Zagórze


komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2020
Lipiec 28 14,28 14,28
Sierpień 25 25 11,25 11,25
Wrzesień 22 8,22 8,22
Październik 27 13,27 13,27
Listopad 24 24 24 24 24
Grudzień 22 22 22
2021
Styczeń 26 26 26
Luty 23 23 23 23
Marzec 23 23 23
Kwiecień 27 13,27 13,27
Maj 25 25 11,25 11,25
Czerwiec 22 8,22 8,22
Lipiec 27 13,27 13,27
Sierpień 24 24 10,24 10,24
Wrzesień 28 14,28 14,28
Październik 26 12,26 12,26
Listopad 30 30 30 30 30
Grudzień 28 28 28

 

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna

komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 1 i 3 środa

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2020
Lipiec 1 1,15 1,15
Sierpień 5 5 5,19 5,19
Wrzesień 2 2,16 2,16
Październik 7 7,21 7,21
Listopad 4 4 4 4 4
Grudzień 2 2 2
2021
Styczeń 9 9 9
Luty 3 3 3 3
Marzec 3 3 3
Kwiecień 7 7,21 7,21
Maj 5 5 5,19 5,19
Czerwiec 9 9,23 9,23
Lipiec 7 7,21 7,21
Sierpień 4 4 4,18 4,18
Wrzesień 1 1,15 1,15
Październik 6 6,20 6,20
Listopad 3 3 3 3 3
Grudzień 1 1 1