rec.svg Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się w następujących terminach:

za II kwartał do 15 lipca danego roku,
od lipca opłaty co miesiąc tj.:
1. za lipiec do 15 sierpnia danego roku,
2. za sierpień do 15 września danego roku,
3. za wrzesień do 15 października danego roku,
4. za październik do 15 listopada danego roku,
5. za listopad do 15 grudnia danego roku,
6. za grudzień do 15 stycznia następnego roku.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym opłata wynosi 16,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi 40,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Płatności należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Sokolnikach nr 08 9256 0004 4200 0114 2000 0110 w dowolnym banku, na poczcie lub drogą elektroniczną.

ulotka a5 sokolniki 1