Recykling logo Od 1 lipca w gminie Sokolniki obowiązują nowe stawki za odpady komunalne. Podstawowa stawka za odpady wynosi 20 zł miesięcznie od osoby. Dla gospodarstw posiadających kompostowniki obowiązuje bonifikata 20% od stawki podstawowej czyli 4 zł od osoby miesięcznie.

W związku ze zmianami na mieszkańcach spoczywa obowiązek zmiany deklaracji. Chcąc ułatwić ten proces zaangażowaliśmy Sołtysów do rozniesienia druków deklaracji, które po wypełnieniu należy niezwłocznie zwrócić Sołtysowi lub oddać do Urzędu.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wypełniania nowych druków odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania:

  •  Nie wypełniamy pól szarych w deklaracji więc nazwa organu, do którego składamy deklarację nie jest wypełniana przez deklarującego.
  • w pozycji „cel złożenia deklaracji” zaznaczamy „zmiana” z datą 01.07.2020 – dotyczy wszystkich, którzy wcześniej deklarowali odpady.
  • w sekcji „E” – E.1. Oświadczenie o kompostowniku – zaznaczamy „tak”, gdy zamierzamy wyposażyć posesję w kompostownik i korzystać z obniżonej stawki opłat za odpady (16 zł od osoby/miesięcznie). Jeżeli nie nosimy się z zamiarem posiadania kompostownika i chcemy dodatkowy kosz na bio-odpady zaznaczamy „nie” (20 zł od osoby/ miesięcznie).
  • w sekcji „E” – E.2. zaznaczamy „nie” w przypadku, kiedy decydujemy się na kompostowniki lub „tak” w przypadku, gdy chcemy dodatkowy kosz na bio-odpady przy stawce 20 zł osobę/ miesięcznie.
  • w sekcji „E.3” Wyliczenia wyglądają następująco:

    Dla osób posiadających kompostowniki (wyliczenia dla rodziny 4 osobowej).

Wzór deklaracji

 

 

Dla osób, nie posiadających kompostownika deklarujących zapotrzebowanie na pojemnik na bio-odpady (wyliczenia dla rodziny 4 osobowej).

 

Wzór deklaracji

Proszę pamiętać, by podpisać deklarację w sekcji G.