informacja2 Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty zapraszają do włączenia się do akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której celem jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 Akcja z zakresu edukacji komunikacyjnej jest prowadzona już dwunasty raz przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz służb medycznych i sanitarnych, dla uczniów klas 0 – III szkół podstawowych.

W bieżącym roku formuła została poszerzona o program online, dostępny w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 10:00, na profilu facebook’owym Caritas Diecezji Toruńskiej.

Scenariusz emitowanego na żywo programu powstał w oparciu o wielośrodowiskową współpracę. W projekcie uczestniczą przedstawiciele różnych dziedzin kultury, sportu i rekreacji, służb mundurowych i sanitarnych, medycyny oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Program został tak skonstruowany, aby ucząc bawić, a bawiąc uczyć. Może w nim uczestniczyć każda szkoła podstawowa i przedszkole. Organizator przygotował ponadto konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, w którym nagrody stanowią opaski odblaskowe dla uczestników.

Akcja jest objęta patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Link do facebook'owego profilu Caritas Diecezji Toruńskiej

https://www.facebook.com/caritas.torun/

 

źródło: Kuratorium Oświaty w Łodzi