lgd logo „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania przesyła aktualną informację o efektach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju