Uchwała Nr XII/71/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 17 lipca 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.

Uchwała Nr XII/71/19