aktywna listopad W wyniku złożonego wniosku w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica – edycja 2020” gmina Sokolniki znalazła się na liście jednostek, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania.

Udział w programie dotyczy pięciu naszych szkół tj. Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie, Szkoły Podstawowej w Pichlicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach.
Koszt całkowity zadania wynosi 87.500,00 zł, przy udziale własnym gminy w wysokości 17.500,00 zł.
W ramach programu zostaną zakupione dla każdej ze szkół laptopy.

aktywna listopad