Gmina Sokolniki logo Miło jest nam poinformować Państwa o wynikach konkursu plastycznego pn. „Gmina Sokolniki smogowi mówi NIE”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Sokolniki.

Celem konkursu było: podnoszenie świadomości ekologicznej w obszarze ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, propagowanie idei proekologicznego stylu życia oraz rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych wśród uczniów.
Komisja konkursowa podczas oceny prac brała pod uwagę następujące kryteria: trafność doboru tematu pracy w stosunku do tytułu konkursu, pomysłowość, estetykę oraz oryginalność. Laureaci wyłonieni zostali w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.


Poniżej znajdziecie Państwo listę laureatów oraz zdjęcia prac plastycznych :)


Kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:
1 miejsce – Kacper, 8 lat
2 miejsce – Aleksander, 9 lat
3 miejsce – Kamila, 8 lat
Wyróżnienia: Laura, 9 lat; Marta, 9 lat; Natalia, 9 lat; Hanna, 8 lat


Kategoria II – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych:
1 miejsce – Malwina, 11 lat
2 miejsce – Natalia, 13 lat
3 miejsce – Natalia, 12 lat
Wyróżnienia: Michał, 10 lat; Zuzanna, 12 lat


GRATULUJEMY !!!


Po odbiór nagród zapraszamy do pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Gminy w Sokolnikach - od czwartku 19 listopada. Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Sokolniki oraz firma EKO-REGION z/s w Bełchatowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i za złożenie tak wielu prac!

1 miejsce Kacper kl II

I miejsce - Kacper, 8 lat

2 miejsce Aleksander kl 3

II miejsce - Aleksander, 9 lat

3 miejsce Kamila kl 2

III miejsce - Kamila, 8 lat

1 miejsce Malwina kl 6

I miejsce - Malwina, 11 lat

2 miejsce Natalia kl 7

II miejsce - Natalia, 13 lat

3 miejsce Natalia kl 7

III miejsce - Natalia, 12 lat

wyroznienie Laura kl 3

Wyróżnienie - Laura, 9 lat

wyroznienie Marta kl 3

Wyróżnienie - Marta, 9 lat

wyroznienie hanna kl 2

Wyróżnienie - Hanna, 8 lat

wyroznienie Natalia kl 3

Wyróżnienie - Natalia, 9 lat

wyroznienie Michał kl IV

Wyróżnienie - Michał, 10 lat

wyroznienie Zuzanna kl VII

Wyróżnienie - Zuzanna, 12 lat

Prace konkursowe, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Sokolnikach :)

 

ORGANIZATORZY

Gmina Sokolniki logo

eko region