ue flaga Czym jest Umowa Partnerstwa?
Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. Skierowana jest zarówno do urzędników, jak i beneficjentów, którzy realizują projekty. Określa cele i zakres interwencji, odpowiedzialne instytucje za zarządza-nie funduszami, programy oraz ich finansowanie.

Umowa partnerstwa na lata 2021-2027

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl