phoca thumb m 158 rocznica  pows styczniowe 2 22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

 Historycy podkreślają, że było ono największym i najdłuższym w XIX wieku polskim zrywem narodowym. Trwało do jesieni 1864 roku, a swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w znacznym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe późniejszych pokoleń.
W dnu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Gminy Sokolniki uczcili pamięć powstańców styczniowych. Niestety z powodu COVID-19 wydarzenie to miało skromniejszy przebieg niż jak to miało miejsce w latach ubiegłych.
Mamy jednak nadzieję, że w kwietniu uda nam się zorganizować uroczyste obchody 158 rocznicy potyczki pod kapliczką w lesie w Starym Ochędzynie.

Dzisiejsza uroczystość zorganizowana została w ramach kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w gminie Sokolniki na 2021 rok.