wfosigw z napisem W załączeniu znajdziecie Państwo informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

 Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2022

NABÓR WNIOSKÓW 01.02.2021 r. – 15.03.2021 r.

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2021-2022

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Załączniki do pobrania pod linkiem: https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/537-programy-priorytetowe-osoby-fizyczne-2021-rok?fbclid=IwAR0CX3lgEKsjNIwisq79FlIhANYJAtpeqWpmS2noBlz8yE5TGBCtgc2FABk

 

 

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

NABÓR WNIOSKÓW 01.02.2021 r. – 15.03.2021 r.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022.

Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 6.000 zł.

Załączniki do pobrania pod linkiem: https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/537-programy-priorytetowe-osoby-fizyczne-2021-rok?fbclid=IwAR0CX3lgEKsjNIwisq79FlIhANYJAtpeqWpmS2noBlz8yE5TGBCtgc2FABk

 

Źródło: https://www.wfosigw.lodz.pl/