lodzkie logo Zależy Państwu na tym, by powietrze, woda i ziemia w naszym regionie były czystsze? Zabierzcie głos w sprawie programu ochrony środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące "Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z  „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Mieszkańcy województwa będą mogli wyrazić uwagi i zgłosić propozycje działań pozwalających ograniczyć emisję szkodliwych substancji, które zanieczyszczają wodę, powietrze i ziemię w Łódzkiem. Program pozwoli poprawić stan środowiska naszego regionu oraz mądrze zaplanować wykorzystanie zasobów naturalnych.

Projekt dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.

Projekt dokumentu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10616-projekt-%E2%80%9Eprogramu-ochrony-%C5%9Brodowiska-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-na-lata-2021-2024-z-perspektyw%C4%85-do-2028%E2%80%9D-wraz-z-za%C5%82%C4%85cznikami

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Programu można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
- ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
- poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: /umwl/skrytka,
- na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

Źródło informacji: www.lodzkie.pl

konsultacje spoleczne wojlodzkie