1soltys 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa - z tej okazji Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek, zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu Gminy na spotkanie, które odbyło się na sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Podczas spotkania Wójt podkreślił znaczenie roli Sołtysa w lokalnym środowisku, jako osoby, która w pierwszej kolejności dowiaduje się o problemach mieszkańców i pomaga je rozwiązywać, motywując jednocześnie do podejmowania wspólnych działań. Wójt Gminy podziękował za dotychczasową współpracę, życząc Sołtysom, aby funkcja Gospodarzy Wsi przynosiła zadowolenie i nieustający zapał do realizacji nowych zamierzeń.
Dziś 11 marca swoje Święto – jubileusz 40-lecia pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Sokolniki - obchodził Pan Zenon Kozłowski. Na ręce Sołtysa Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli list gratulacyjny i prezent.


Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na dzisiejsze spotkanie.