soltys na plus Województwo Łódzkie zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.
Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy(znajdujący się poniżej).

Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

 

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego

soltys na plus