konkurs nsp Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie.

Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość. Konkurs organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego reklamę mobilną NSP 2021, promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa łódzkiego i przesłaniu pliku ze zdjęciem do Organizatora. Organizator nagrodzi pierwszych 20 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.

Regulamin konkursu dostępny pod linkiem: https://lodz.stat.gov.pl/konkurszlapreklame?fbclid=IwAR0bbW_11BdsGAMEUJgFMe6UYNp75W2mPX-Bin_8mRKqQYR2tai7wiC0Wwk

konkurs nsp