bon turystyczny Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej, która w czasie pandemii znalazła się w bardzo trudnej sytuacji Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację oraz zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Certyfikacja Podmiotów Turystycznych.

 O projekcie

Celem projektu jest promocja obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny (PBT) profesjonalnie prowadzą swoją działalność oraz świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie. W Projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub organizacji imprez turystycznych, zarejestrowane do udziału w programie Polski Bon Turystyczny.


Projekt zakłada dwa działania:


I działanie - Autocertyfikacja

Wszystkie Podmioty turystyczne, które chcą wziąć udział w Autocertyfikacji muszą zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.certyfikat.pot.gov.pl

W trakcie Autocertyfikacji Podmioty turystyczne potwierdzają stosowanie dobrych praktyk podczas realizacji Programu Polski Bon Turystyczny, związanych m.in. z bezpieczeństwem, higieną, udogodnieniami dla dzieci i współpracą z innymi podmiotami i instytucjami turystycznymi.


II działanie - Certyfikacja w formie wizyty monitoringowej

W działaniu II mogą wziąć udział Podmioty turystyczne, które uczestniczyły w działaniu I oraz te, które zostały wybrane do certyfikacji przez Polską Organizację Turystyczną.

Przedsiębiorcom, którzy będą realizować program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów, zostanie przyznany Certyfikat Dobrych Praktyk, który będzie promował Podmioty turystyczne, realizujące usługi turystyczne przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Finalnym efektem Projektu będzie stworzenie Katalogu Podmiotów, które uzyskały Certyfikat Dobrych Praktyk potwierdzający stosowanie tych praktyk w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny, a tym samym ich promocja i wsparcie na arenie turystycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Daj się zobaczyć z najlepszej strony!

Czytaj więcej na stronie: https://certyfikat.pot.gov.pl/o-projekcie

background o projekcie