GOKSiTHistoria powstania ośrodka kultury w Sokolnikach liczy już ponad 40 lat.
24 maja 1969 r. otwarto wybudowany w czynie społecznym WDK - Wiejski Dom Kultury.
Niestety jego powierzchnia była zbyt mała dla potrzeb mieszkańców i w roku 1980 oddano do użytku nowe skrzydło, w którym znalazła swoje miejsce biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia dla kół zainteresowań. Wtedy też nazwa naszego ośrodka kultury brzmiała – Gminny Ośrodek Kultury.
15 listopada 2007 r. uchwałą Rady Gminy Sokolniki utworzono Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, który istnieje do dnia dzisiejszego.
Oprócz nazwy w tym też czasie zmieniono wizerunek ośrodka, dobudowano piętro, zmodernizowano kuchnię oraz dokonano całkowitego remontu wnętrza.
Położenie GOKSiT w Sokolnikach jest niezwykle malownicze. Budynek znajduje się w zabytkowym parku, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i chęć spędzania w nim wolnego czasu.

W wyniku reorganizacji powstała również filia GOKSiT, która mieści się w Ochędzynie Starym z kompleksem rekreacyjno – sportowym, jak również salę zabaw zwaną Figlorajem, wyposażoną w baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie. Centrum to stwarza okoliczności do przeprowadzania imprez rekreacyjnych o charakterze pikników zakładowych, szkolnych oraz festynów.

Celem działalności GOKSiT w Sokolnikach jest rozwój człowieka - jego możliwości, potrzeb i ambicji. J.G. Herder uważał, że "... kultura umożliwia rozkwit najpiękniejszych zdolności człowieka."

Zdajemy sobie również sprawę, że mieszkańcy naszej gminy mają utrudniony dostęp do tzw. szeroko pojętej kultury (w promieniu kilkunastu kilometrów bark teatru, operetki, profesjonalnego kina), dlatego chcemy „otwierać" się na potrzeby kulturalne naszych mieszkańców począwszy od przedszkolaków, młodzież oraz ludzi w wieku emerytalnym.

Przy GOKSiT istnieją i prowadzą działalność liczne koła zainteresowań oraz zespoły artystyczne. Wyróżnić należy:

Zespół Folklorystyczny „Sokolniki", który od ponad 40 lat znacząco wpływa na rozwój kultury w gminie i ocala od zapomnienia folklor i tradycje naszych ziem.

Towarzystwo Aktywnych Kobiet
Celem działań Towarzystwa Aktywnych Kobiet jest aktywizacja kobiet wieku średniego z terenu Gminy Sokolniki w różnych sferach życia.
Towarzystwo realizuje swoje działanie poprzez:
- prace rękodzielnicze,
- wycieczki krajoznawczo – kulturalne,
- wycieczki piesze i rowerowe,
- programy polepszające formę fizyczną (gimnastyka),
- programy kulturalne (biesiady, przedstawienia).

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Ważną rzeczą w życiu emerytów i rencistów jest organizacja wolnego czasu. W tym też celu na obiekcie GOKSiT w Sokolnikach organizowane są zabawy taneczne z okazji Dnia Seniora, Andrzejek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet itp., jak również wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Duet akordeonowy Grzegorz i Roman

Duet powstał w XI 2016 r. z inicjatywy Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach - Zofii Siwik. Swoimi występami uświetnia imprezy gminne oraz powiatowe. W swoim repertuarze Panowie Grzegorz Olszewski oraz Roman Sawicki mają klasyczne utwory zespołów akordeonowych Tadeusza Wesołowskiego, Feliksa Dzierżanowskiego i Józefa Stecia.

W zakresie edukacji kulturalnej organizujemy przeglądy oraz konkursy m.in. Konkurs Kolęd, Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych.

Upowszechniamy również amatorski rozwój piłki siatkowej poprzez organizację licznych turniejów w piłce siatkowej halowej jak i plażowej.

Chcąc wyjść naprzeciw zdolnościom i pasjom artystycznym proponujemy również udział w zajęciach odpłatnych tj. warsztaty wokalne, kursy językowe, sztuki walki, szkolenia bądź też wszelkiego rodzaju warsztaty.

W ofercie naszej uwzględniamy przedsięwzięcia integrujące społeczność lokalną poprzez organizację imprez. Takimi, które zdobyły sobie już stałe miejsce w kalendarzu kulturalnym naszej gminy są: koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Spotkanie Opłatkowe dla Emerytów Rencistów i Ludzi Samotnych , Biesiady (wiosenna i jesienna), Dzień Dziecka, Festyn Gminny, liczne zabawy oraz dyskoteki.
Przedsięwzięciem, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy jest organizacja zajęć feryjnych i wakacyjnych.

W budynku GOKSiT w Sokolnikach znajduje się również Biblioteka oraz świetlica.

Zapraszamy do GOKSiT w Sokolnikach oraz GOKSiT – filia w Ochędzynie.

Zofia Siwik