Gminny Dzień Dziecka 2021 Szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku!
Siedem godzin wspaniałej zabawy dla najmłodszych – tak w wielkim skrócie można podsumować Gminny Dzień Dziecka 2021.

Od godziny 12:00 na placu przed GOKSIT - filia w Ochędzynie na dzieci czekały darmowe atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Bibliotekę Publiczną Gminy Sokolniki, Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach oraz Szkołę Podstawową Specjalną w Tyblach.
Wśród atrakcji znalazły się m.in. zabawy ruchowe przy muzyce, malowanie kredą, malowanie twarzy, robienie ogromnych baniek mydlanych.
Nie zabrakło warsztatów: przeprowadzono warsztat plastyczny z nagrodami, podczas którego dzieci kolorowały herb gminy Sokolniki oraz warsztat kulinarny, który polegał na przygotowaniu owocowego szaszłyka.
Z okazji akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się głośne czytanie z nagrodami.
Przeprowadzono „Koncert życzeń”, podczas którego dzieci śpiewały piosenki i dedykowały życzenia. Koncert wywołał wiele wzruszeń zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych - popłynęły życzenia dla rodziców, babć, dziadków, dla dzieci oraz do wszystkich obecnych na Dniu Dziecka. Całość dopełniły warsztaty taneczne prowadzone przez Coffiego, z którym dzieci ponad godzinę niestrudzenie tańczyły ZUMBĘ.
Test wytrzymałości ,,przeszła" maszyna do robienia waty cukrowej, która wykonała ponad 300 wat cukrowych.
Program obchodów Dnia Dziecka objął swym zasięgiem wszystkie dzieci z terenu gminy.
Oj, działo się, działo!!
Słoneczna pogoda oraz przygotowane przez Organizatorów darmowe atrakcje, wywołały uśmiech na twarzach wszystkich dzieci.
Dziękujemy wszystkim za obecność, a Pani Katarzynie Kasztan za bezinteresowną pracę podczas Gminnego Dnia Dziecka.