rodzina2021 2 W dniu 9 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowy z przedstawicielami zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”.

Konkurs „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” skierowany był do: gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz powiatów.
Z każdego szczebla samorządu wyłoniona została co najmniej jedna jednostka, której projekt otrzymał największą liczbę punktów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podjął Sejmik Województwa Łódzkiego, podejmując uchwałę nr XXXII/430/21 w dniu 22 czerwca 2021 r.
Dotacje otrzymało 6 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 295.830,00 zł. Wsród zwycięzców jest również nasza gmina Sokolniki.
Nagrodzony projekt pn. „Stawiamy na rodzinę” został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.