IK logo Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki została beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” Strategicznym celem Programu - jak czytamy w regulaminie - jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Do biblioteki w Sokolnikach zostanie zakupiony sprzęt na kwotę 23 200 zł.

BPGS